Rotfyllning.nu

Om paraformaldehyd och formaldehyd

Paraformaldehyd ombildas i kroppstemperatur till formaldehyd som är en gas. Formaldehyd i vattenlösning kallas formalin. Formaldehyd är effektivt bakteriedödande även i svag koncentration. Den kemiska formeln är CH2O, kol, väte och syre, dvs. välkända beståndsdelar i organiskt material.

Formaldehyd är en naturlig beståndsdel i kroppen
Människans blod innehåller 2-3 mg formaldehyd/ liter. Formaldehyd bildas av kroppen och är ett livsviktigt ämne som behövs för att skapa DNA. Kroppen omsätter dagligen 50 g, dvs. ett halvt hekto formaldehyd. Via födan får vi varje dygn i oss ca 10 mg formaldehyd. Ett päron innehåller 3-5 ggr så mycket som en N2-rotfyllning. Om formaldehyd tillförs blodet omvandlas detta överskott inom några minuter till koldioxid och vatten.

Paraformaldehyd i rotfyllningsmaterialet N2
Det är framför allt innehållet av bakteriedödande paraformaldehyd som skiljer N2 från övriga rotfyllningsmaterial. En rotkanal som just rotfyllts med N2 innehåller ca 2 mg paraformaldehyd. Denna polymer omvandlas i kroppsvärme till formaldehyd. Denna gas sprids i tandens rotkanalsystem och desinficerar roten effektivt. Bakterier dör, men levande pulpaceller, som man kan låta vara kvar nära rotspetsen, behåller sin vitalitet. Vävnaden runt tandroten påverkas inte negativt, vilket den gör av bakterier. Efter 5 dygn har all formaldehyd eliminerats och kvar finns en tät rotfyllning bestående av huvudsakligen zinkoxid-eugenol. Tandens huvudkanal och alla små bikanaler är då sterila.

Formaldehyd i annan medicinsk verksamhet

Formaldehyd är den verksamma substans som utvecklas i ett farmakologiskt preparat mot urinvägsinfektion, metenamin. Allergiska reaktioner vid behandlingen är sällsynta. Formaldehyd finns även i vaccin. Den mängd formalin som tillförs i samband med vaccinationer är försumbar jämfört med den totala exponering som människan utsätts för. Det finns för närvarande inga belägg för att formalin utlöser allergiska reaktioner eller är sensibiliserande i samband med vaccination.

Källor:
1) Prominent toxologist confirms N2 is safe!
From AES Newsletter, Number 85, Spring, 1998
2) Smittskyddsinstitutet: Vacciner och säkerhet