Rotfyllning.nu

Vad är N2?

N2 är en rotkanalsealer bestående av i huvudsak ZnO-eugenol med tillsats av ca 3% paraformaldehyd samt röntgenkontrast. Vid behandling med N2 gäller givetvis normala krav på mekanisk rensning av rotkanalen, gärna moderna tekniker som maskinell rensning. Fyllning av rotkanalen gör man lättast med lentulonål och utfyllnanden kan med fördel kombineras med guttaperkapoints för att ge bättre röntgenkontrast samt ännu säkrare täthet.

Det är således egentligen ingen skillnad mellan handhavandet av N2 som sealer och andra sealers på
marknaden. Den stora skillnaden är att N2 är effektivt antiseptiskt och ger en steril rotkanal och därmed
mycket goda långsiktiga resultat. Det aktiva ämnet i N2, paraformaldehyd, förgasas vid 36 grader, genom
s.k sublimering, och det är troligen detta som gör att den antiseptiska effekten tränger ut i alla små bikanaler. Efter ca 1 vecka anses materialet vara inert, kanalen är tät och steril.

Är då N2 ett toxiskt material?
Detta är givetvis en fråga om dos. Det mesta vi behandlar kroppen med är toxiskt i höga koncentrationer.
T.ex. behandlar och förebygger vi karies effektivt med fluor som är mycket toxiskt i höga koncentrationer.
Likaså är alla antiseptika toxiska i fel koncentration. Paraformaldehyd i rätt koncentration har en mycket god effekt på bakterier utan att skada kroppens vävnad. I skräckpropagandan mot N2 påstås ofta att N2 ger vävnadsskador som bennekroser och nervskador. Detta är ren lögn, det förekommer inte. Tvärtom ger N2 en väldigt god läkning av periapicala bendestruktioner genom att effektivt eliminera infektion. Vad är då grunden till den mångåriga skräckpropagandan mot N2 från fakulteter och endodontispecialister?
Ja, det är sannerligen en gåta, ett psykologiskt mysterium.

Staffan Nordström
Tandläkare

För dig som är intresserad av att ha kontakt med kliniker som arbetar med N2-metoden finns
möjlighet att utan kostnad vara med i vårt nätverk ”N2-evidensgruppen”.
Maila till: nilinor@gmail.com