Rotfyllning.nu

Information till patienter

En rotfyllning är en behandling som måste göras om nerven i en tand är skadad. Den vanligaste anledningen till en sådan skada är karies, hål i tanden. Oftast har du som patient haft ont i tanden, och uppsöker tandläkare av den anledningen.

En rotbehandling går till så att tandläkaren under bedövning rensar ut i tandens rotkanal(er), så att allt är rent och fint, och så att det finns plats till själva rotfyllningen. Rotfyllningen fyller ut tandens kanaler, så att det inte kan komma in bakterier i kanalerna igen, och göra ny skada, med ny värk till följd.

Det vanligaste rotfyllningsmaterialet är guttaperka, små pinnar av gummi som placeras i rotkanalen. Den
metoden är inte bra. Enligt en färsk undersökning av K. Ridell (Tandläkaretidningen 2008/11) misslyckas
hälften av behandlingarna. Så många av dessa tidskrävande, för dig dyra behandlingar lyckas alltså inte.

Det finns emellertid ett alternativ. Det är rotfyllningsmaterialet N2. N2 är bakteriedödande. Behandlingstekniken, Sargentimetoden, är väl beprövad sedan mer än 50 år och har hela tiden fungerat väl. Det går att rotfylla skadade tänder med bestående goda resultat. I de flesta fall krävs det inte mer än ett, eller högst två behandlingstillfällen.

Vi är en grupp tandläkare som länge kämpat för rätten att få använda rotfyllningsmaterialet N2. Sargentimetoden vinner mer och mer mark, beroende på att den ger så överlägsna resultat. Längre ned finner du adresser till några tandläkare, som erbjuder denna trygga och säkra metod. Om du vill ha ytterligare förslag så skicka en förfrågan till någon av följande e-postadresser:

nilinor@gmail.com, info@tbn.se, tandhalsan.skarpnack@telia.com, aoffergaard@hotmail.com

Några tips:

Om du vill veta mera, kontakta någon av ovanstående e-postadresser.