Rotfyllning.nu

Information till tandläkare

År 1939 föreläste dåvarande rektorn vid Tandläkarhögskolan i Stockholm, Gösta Westin,
om rotfyllning. Han konstaterade att misslyckandefrekvensen var alltför hög. Samma
metoder lärs ut till tandläkare än i dag. Enligt en avhandling refererad i Tandläkartidningen
nr 11, 2008 är misslyckandefrekvensen över 50%. Detta åsamkar patienter stort lidande
och många onödiga utgifter. I samma nr av Tandläkartidningen publicerades insändaren om N2.

Litteratur
N2dontics av dr Angelo Sargenti